Pedagogisch Evalueren en Verantwoorden (PE&V)

In het Netwerk PE&V wordt verbinding tussen scholen en opleiders gewaarborgd om opbrengsten en praktijkvoorbeelden van Pedagogisch Meesterschap zichtbaar te maken. Het doel van Netwerk PE&V is de leden te verbinden voor inspiratie en ondersteuning. De opleiders van Netwerk PE&V verzorgen opleidingen en coaching op alle gebieden van het onderwijs. Als opleider PE&V zoek ik vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid naar verbinding, zowel met collega's als bij het onderzoeken en analyseren van vraagstukken. 

Klassenmanagement

Om de begeleidingsactiviteiten van de leerkracht af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen dient er een goed klassenmanagement te zijn. In een onderzoek naar het integreren van formatief evalueren in de dagelijkse onderwijspraktijk van het (montessori)onderwijs is het Vernieuwde Ronde Model ontstaan. Met behulp van het Ronde Model loopt de leerkracht 'rondes' door de klas om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling.

 

De coaching van en-idee is gericht op het professionaliseren van leerkrachten om een goed klassenmanagement te ontwikkelen. Deze begeleiding kan bestaan uit het ontwerpen en implementeren van een verandertraject voor het hele team en/of zich richten op individuele vragen van leerkrachten.

Evalueren

Evalueren om te leren is een proces, waarbij informatie wordt verzameld die door leerkracht en kind gebruikt kan worden om het leerproces te optimaliseren. Het is een middel om de kloof te overbruggen tussen onderwijzen en leren. Formatief evalueren is het verzamelen van bewijsmateriaal van verschillende leeractiviteiten, die door leerkracht en kinderen gebruikt kunnen worden als feedback om leeractiviteiten te herzien. Het heeft als doel om het eigenaarschap van leren met het kind te delen. 

 

De begeleiding van en-idee is gericht op het inzetten van 'evaluatie' als leerinstrument, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het leerproces verantwoord kan worden.

Verantwoorden

Het verantwoorden van de 'opbrengst' van het onderwijs kan op verschillende manieren. De matrix Triband Verantwoorden biedt scholen een structuur en ruimte om die verantwoording op drie golflengtes zichtbaar te maken. Er wordt gekeken naar een brede ontwikkeling van de kinderen op: kwalificaties, socialisatie en subjectwording. Het is de rode draad om je onderwijskwaliteit vast te leggen.

 

Als partner van  PE&V kan en-idee scholen ondersteunen bij het onderzoeken en ontwerpen van een verantwoordingstraject. Het is gericht op het ontwikkelen van Pedagogisch Meesterschap. Het geeft handvatten door 'taal' te verbinden aan het onderwijs dat geven en verantwoord dient te worden.