Ontwikkeling en-idee

Edi-ne

Over mij

Als middenbouwleerkracht op de Eerste Westlandse Montessorischool ben ik twee dagen in de week onderwijs aan het ontwerpen en uitvoeren om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen in de klas. Daarnaast zijn er de werkzaamheden voor en-idee om leerkrachten(teams) te begeleiden bij het Pedagogisch Evalueren en Verantwoorden van de ontwikkeling van kinderen. Ik werk daarbij ook als 'coach' om montessoricollega's te begeleiden bij het inrichten van een goed klassenmanagement met behulp van het vernieuwde Ronde Model. Tot slot mag ik als Montessori opleider bijdrage aan de professionele groei van 'nieuwe' collega's bij de Haagse Montessori opleiding. Een leuke en afwisselende combinatie van onderwijsontwikkelingen en -ideeën!

Van idee tot uitvoering

Bij mij is het ook begonnen met een idee, dat werd een plan en nu is het in uitvoering! Vanuit ervaring in de praktijk en het verdiepen van kennis door verschillende opleidingen en samenwerkingsvormen is het idee ontstaan om naast het werk in de dagelijkse onderwijspraktijk ook op een ander niveau aan het onderwijs te werken. De opleiding Pedagogisch Meesterschap is voor mij de eerste aanzet geweest om onderzoek te doen in eigen werk. Daar is de liefde voor onderzoekend leren als leerkracht ontstaan. Ik heb mezelf en het onderwijs mogen ontwikkelen in de fijne 'leertuin' van de Eerste Westlandse Montessorischool. Daarnaast heeft de Master Leren en Innoveren handvatten gegeven om niet alleen mijn kennis en kunde te vergroten, maar juist in samenwerking met collega's aan de verandercapaciteit van de school te werken. Om die 'kunnes' ook buiten de organisatie te delen, en nog meer van en met elkaar te leren, is en-idee ontstaan. Het doel is leerkrachten handvatten te geven en ruimte te bieden voor het ontwerpen van onderwijs. 

 

Als u gebruik wilt maken van mijn diensten, kunt u contact opnemen via edine@en-idee.nl