Montessori onderwijs en -opleiding

 

 

'Wij moeten met met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.' 

 

- Maria Montessori - 


In het (Montessori) onderwijs gaat het voor mij om vertrouwen, zowel in het menselijk kapitaal als in de maatschappelijke ontwikkelingen die groei en ontwikkeling te weeg brengen. Om elk individu te laten ontplooien is het essentieel om vertrouwen te geven en krijgen, zodat er ruimte is voor het maken van eigen keuzes en 'fouten' die het leren bevorderen. Het geeft de vrijheid om talenten en kwaliteiten te ontdekken, waardoor verschil een uitgangspunt is. Een veilige en uitdagende omgeving vormt de basis om van en met elkaar te leren. Het is de taak van de leerkracht om samen met de kinderen een fijne leeromgeving te creëren. Om dat te bereiken zijn er naast alle Montessorimaterialen een aantal middelen die ik graag inzet. Bijvoorbeeld de 7 eigenschappen van Happy Kids, de Talententoolbox en de Leerkuil.

Daarnaast geef ik op school vorm en inhoud aan onderzoekend- en zelfverantwoordelijk leren, voor kinderen en leerkrachten, want ook als leerkracht is het van belang om vertrouwen en vrijheid te krijgen om je id(ee) te onderzoeken en ontwikkelen. Het gaat om het delen van kennis en kunde om vanuit een gedeelde visie en gezamenlijke verantwoordelijkheid het onderwijs voor kinderen te verbeteren.

 

Op de Haagse Montessori opleiding worden collega's op die manier opgeleid tot Montessorileerkrachten. Ook daar zoek ik vanuit mijn nieuwsgierige houding en betrokkenheid naar verbinding, zowel tussen theorie en praktijk als tussen mensen. De samenwerking met andere onderwijsprofessionals is een mooie manier om ook mijn 'kunnes' te vergroten.