Je onderwijs id(ee) ontwikkelen!

Bij onderwijs en idee ontwikkeling gaat het om de eigen-wijs-heid van leerkrachten. Als onderwijsprofessionals hebben we veel ideeën en kwaliteiten om het onderwijs aan de kinderen te verbeteren. Het onderzoeken, ontwerpen en implementeren van die ideeën is een waardevolle bijdrage voor de onderwijspraktijk. Vaak wordt er naar mogelijkheden gezocht om daar iets mee te doen.

 

De missie van en-idee is samenwerkend leren tussen leerkrachten waarborgen door inspiratiesessies en training te geven bij onderwijsontwikkelingen. Het samenbrengen van kennis en kunde van leerkrachten maakt een gezamenlijke 'kunnes' die de verandercapaciteit van het onderwijs vergroot. 

Naast een onderzoekende houding zijn kennis en vaardigheden vereist om onderwijs te ontwerpen. Het begint bij verwondering! Vanuit een onderzoekende en open houding wordt professionele groei en ontwikkeling mogelijk. Het geeft ruimte om te ontdekken welke veranderingen bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs voor kinderen en het geeft de leerkracht eigenaarschap. 

 

Het doel van en-idee is om inzichten, middelen en materialen te delen om het leren leren van leerkrachten en kinderen te ondersteunen en een onderzoekende houding te ontwikkelen.

Formatief evalueren is een continue proces dat ingezet kan worden om het (onderzoekend) leren te volgen en te verantwoorden, maar vooral om de lerenden mede-eigenaar te laten zijn van het leerproces. Er zijn vijf strategieën die ingezet worden om formatief evalueren te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het maakt ontwikkeling zichtbaar en 'meetbaar'. 

 

Het werk van en-idee is gericht op het begeleiden van onderwijsideeën en -ontwerpen om het Pedagogisch Evalueren en Verantwoorden van de ontwikkeling van kinderen en leerkrachten in het onderwijs te bewerkstelligen om zelfverantwoordelijk leren vorm te geven.